Lịch công tác tuần II tháng 6/2016 của lãnh đạo khoa

LỊCH LÀM VIỆC

(từ 6/6 – 12/6)

Thứ - Ngày

Dương Thị Thanh Huyền
Trưởng khoa

Thanh Bình

Lương Thị Thu Thủy

Thứ 2

6/6/2016

Sáng

QL Khoa

Chiều

QL Khoa + Họp bàn về lớp học Tiếng Lào & Lớp CN chính trị

Thứ 3

7/6/2016

Sáng

QL Khoa

Chiều

Coi thi kì 2

Thứ 4

8/6/2016

Sáng

Họp BM

Chiều

Soạn Toán THPT

Thứ 5

9/6/2016

Sáng

Thông qua đề tài Toán Cơ sở cấp trường.

Chiều

NC tài liệu, Soạn bài

Thứ 6

10/6/2016

Sáng

NC tài liệu, Soạn bài

Chiều

Họp xét thi đua T5

Thứ 7

11/6/2016

Sáng

Chiều

Thứ CN

12/6/2016

Sáng

Chiều