Lịch công tác tuần II tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 06/6/2016 đến 12/6/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Ghi chú

Thứ hai

06/6/2016

Sáng

Thực hiện công việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (thanh toán chế độ BHXH)

Làm việc tại phòng

Chiều

Họp BTC Hội thảo

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ ba

07/6/2016

Sáng

Soạn thảo Hồ sơ thành lập Hội đồng trường.

Làm việc tại phòng (tăng, giảm lao động)

Kiểm tra công tác Đảng tại các chi bộ

Chiều

Họp phòng

Họp phòng

Kiểm tra công tác Đảng tại các chi bộ

Thứ tư

08/6/2016

Sáng

Làm các quyết định nâng lương tháng 7, 8

Làm việc với BHXH

Kiểm tra công tác Đảng tại các chi bộ

Chiều

Làm việc với BCH Quân sự TP về huấn luyện tự vệ

Làm việc tại phòng

Kiểm tra công tác Đảng tại các chi bộ

Thứ năm

09/6/2016

Sáng

Xây dựng kế hoạch huấn luyện tự vệ 2016

Tham gia giải cầu lông của LĐLĐ tỉnh

Làm việc tại phòng

Chiều

Xây dựng kế hoạch huấn luyện tự vệ 2016

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

10/6/2016

Sáng

- Thực hiện công việc chuyên môn tại phòng

Tham gia giải cầu lông của LĐLĐ tỉnh

Làm việc với Thành ủy

Họp xét thi đua tháng 5/2016

Làm việc tại phòng

Thứ bảy

11/6/2016

Sáng

Tham gia giải cầu lông của LĐLĐ tỉnh

Chiều

Chủ nhật

12/6/2016

Sáng

Tham gia giải cầu lông của LĐLĐ tỉnh

Chiều