Lịch công tác tuần II tháng 6 năm 2016 - Phòng Quản trị-TB

Thứ/Ngày

Vũ Minh Tuấn (TP)

 Lương Đình Minh (PP)

  Ghi chú

Hai/  06-6

-Chỉ đạo công việc chung của phòng

-Trực tiếp chỉ đạo xây tường rào,sửa chữa lát lại nền nhà KTX, GĐ,HT, thư viện

-Sử lý và cho hút bể phốt KTX

- Thực hiện các n/vụ khác theo y/cầu của BGH

-Chỉ đạo công việc chuyên môn tổ điện nước (Hàn khung bắn biển, sửa chữa TB điện, nước)

-Chuẩn bị các thủ tục mở thầu thang máy nhà KTX Lào

-Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các công trình.

Ba/   07-6

-Chỉ đạo nghiệm thu khối lượng công việc thuê ngoài.

-Chỉ đạo và tham gia làm các công việc với tổ điện nước

-Hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán các công việc thường xuyên.

-Mua vật tư phục vụ cho các công việc sửa chữa theo KH.

Tư/   08-6

-Nghỉ phép 2014

-Chỉ đạo và KT đo điện trở nối đất hệ thống chống sét.

-Tham gia mở thầu mua thang máy theo chỉ đạo của BGH

Năm/ 09-6

-Nghỉ phép 2014

-Chỉ đạo và KT việc xây hàng rào, xây rãnh, làm sân bóng

-Các công việc theo chỉ đạo của BGH

Sáu/ 10-6

-Nghỉ phép 2014

-Làm công văn và liên hệ lắp đặt nguồn điện cho nhà KTX Lào

-Họp xét thi đua tháng 5/2016

Bẩy/ 11-6

-Bố trí dọn vệ sinh các rãnh xung quanh nhà ăn SV.

CN/  12-6