Lịch công tác tuần II tháng 7 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 11/7/2016 đến 17/7/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Thứ hai

11/7/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc với BHXH

Nghỉ phép

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (tổng hợp TĐ bậc cao)

Nghỉ phép

Thứ ba

12/7/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (tổng hợp TĐ bậc cao)

Nghỉ phép

Chiều

Tổng hợp danh sách hưởng phụ cấp thâm niên trường BC

Làm việc tại phòng (tổng hợp TĐ bậc cao)

Nghỉ phép

Thứ tư

13/7/2016

Sáng

Ra QĐ thành lập đánh giá tiết giảng GV kiêm chức

Làm việc tại phòng (chốt DS thi đua bậc cao)

Nghỉ phép

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (chuẩn bị phiếu bầu thi đua bậc cao)

Nghỉ phép

Thứ năm

14/7/2016

Sáng

Dự HĐ thông qua bài giảng giảng viên kiêm chức

Làm việc tại phòng

Nghỉ phép

Chiều

Họp xét phụ cấp thâm niên Gv và xét thi đua bậc cao

Họp HĐ TĐKT (bỏ phiếu suy tôn CSTĐ, Tập thể LĐXS và giấy khen)

Nghỉ phép

Thứ sáu

15/7/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (rà soát danh sách khen cao)

Nghỉ phép

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (ra QĐ khen thưởng)

Nghỉ phép

Thứ bảy

16/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

17/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều