Lịch công tác tuần II tháng 8 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Tuần II tháng 8 năm 2017)

Thứ/Ngày NỘI DUNG LÀM VIỆC CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH
Thứ 2
7/8

- Lên lớp chính trị đầu khóa cho K38TC
- làm việc với đoàn kiểm tra công tác DQTV
- Hội nghị mở thầu mua xe ô tô 16 chỗ

- Đ/c Dương
- Đ/c Sáng

- Đ/c Sáng

Thứ 3
8/8
- Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH
- Tổ chức nhập học K38 TC đợt II

- Đ/c Dương
- Đ/c P.Cường, đ/c C.Cường

Thứ 4
9/8
- Họp Ban quản lý dự án
- Họp hội đồng thông qua quy chế đào tạo
- Đi công tác Hà Nội (13h00)
- Đ/c Dương
- Đ/c P.Cường

- Đ/c dương, đ/c Sáng
Thứ 5
10/8
- Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH
- Họp xét thi đua tháng 7/2017
- Đ/c Dương
- Đ/c Sáng
Thứ 6
11/8
- Đón tiếp đoàn Thu Nguyệt Nhật Bản
- Hội đồng nghiệm thu đề tài
- Đ/c K.Anh
- Đ/c Dương
 
Thứ 7
12/8
- Đi công tác Lào Cai

- Đ/c  K.Anh

CN
13/8
Ghi chú
 :