Lịch công tác tuần II tháng 8 (tuần 33 từ 8-14/8/2016)

Lịch công tác tuần II tháng 8 (8-14/8/2016)

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần 33 - từ 08/8/2016 đến 14/8/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Đinh Quang Minh

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 08/8/2016

Sáng

Chuẩn bị tài liệu làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Chiều

Làm việc tại khoa

Thứ Ba

Ngày 09/8/2016

Sáng

Làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Chiều

Làm việc tại khoa

Thứ Tư

Ngày 10/8/2016

Sáng

Họp khoa / chi bộ: xây dựng kế
hoạch và chương trình công tác tháng 9/2016; dự thảo nghị quyết năm học 2016 -2017 của khoa. 

Chiều

Làm việc tại khoa.

Thứ Năm

Ngày 11/8/2016

Sáng

Làm việc tại khoa.

Chiều

Làm việc tại khoa.

Thứ Sáu

Ngày 12/8/2016

Sáng

Làm việc tại khoa.

Chiều

Tham gia họp xét thi đua với HĐTĐ trường

Thứ Bảy

Ngày 13/8/2016

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

Ngày 14/8/2016

Sáng

Chiều