Lịch công tác tuần III tháng 10 (24/10 - 30/10/2016)

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần 43 - từ 17/10/2016 đến 23/10/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Đinh Quang Minh

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 17/10/2016

Sáng

Làm việc tại Khoa

Chiều

Làm việc tại Khoa

Thứ Ba

Ngày 18/10/2016

Sáng

Làm việc tại Khoa

Chiều

Làm việc tại Khoa

Thứ Tư

Ngày 19/10/2016

Sáng

Nghiệm thu Đề cương đề tài KHCN năm học 2016 - 2017

Chiều

-       Họp triển khai, quán triệt, học tập NQ 03 BTV Tỉnh ủy

-       Tham dự tọa đàm kỷ niệm 20/10

Thứ Năm

Ngày 20/10/2016

Sáng

Nghiệm thu Đề cương đề tài KHCN năm học 2016 - 2017

Chiều

Nghiệm thu Đề cương đề tài KHCN năm học 2016 - 2017

Thứ Sáu

Ngày 21/10/2016

Sáng

Làm việc tại Khoa

Chiều

Làm việc tại Khoa

Thứ Bảy

Ngày 22/10/2016

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

Ngày 23/10/2016

Sáng

Chiều