Lịch công tác tuần III tháng 6/2016 của lãnh đạo khoa

LỊCH LÀM VIỆC ( Tuần III từ 13/6 đến 19/6 )

Thứ - Ngày

Dương Thanh Huyền

Trưởng khoa

Thứ 2

13/6/2016

Sáng

QL Khoa

Chiều

NC tài liệu, Soạn bài

Thứ 3

14/6/2016

Sáng

QL Khoa

Chiều

NC tài liệu, Soạn bài

Thứ 4

15/6/2016

Sáng

Họp BM

Chiều

Soạn Toán THPT

Thứ 5

16/6/2016

Sáng

Họp BM

Chiều

Soạn Toán THPT

Thứ 6

17/6/2016

Sáng

NC tài liệu, Soạn bài

Chiều

QL Khoa

Thứ 7

18/6/2016

Sáng

Chiều

Thứ CN

19/6/2016

Sáng

Chiều