Lịch công tác Tuần III Tháng 6

ĐƠN VỊ: PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
LỊCH LÀM VIỆC
Thứ - Ngày Đồng chí Ngô Hoa
Thứ Hai
Ngày 13/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Ba
Ngày 14/06/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều  Thanh tra chấm thi
Thứ Tư
Ngày 15/06/2016
Sáng Kiểm tra qui chế Giảng viên
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Năm
Ngày 16/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Kiểm tra qui chế Giảng viên
Thứ Sáu
Ngày 17/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng, Thanh tra chấm thi
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Bảy
Ngày 18/6/2016
Sáng Thanh tra thi hết học phần
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Chủ Nhật
Ngày 19/6/2016
Sáng Thanh tra thi hết học phần
Chiều Thanh tra thi hết học phần