Lịch công tác tuần III tháng 7 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 18/7/2016 đến 24/7/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Thứ hai

18/7/2016

Sáng

Nghỉ phép (từ 18 - 20/7)

Nghỉ phép (từ 18 - 20/7)

Nghỉ phép

Chiều

Nghỉ phép

Thứ ba

19/7/2016

Sáng

Nghỉ phép (từ 18 - 20/7)

Nghỉ phép (từ 18 - 20/7)

Nghỉ phép

Chiều

Nghỉ phép

Thứ tư

20/7/2016

Sáng

Nghỉ phép (từ 18 - 20/7)

Nghỉ phép (từ 18 - 20/7)

Nghỉ phép

Chiều

Nghỉ phép

Thứ năm

21/7/2016

Sáng

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng

Nghỉ phép

Chiều

Nghỉ phép

Thứ sáu

22/7/2016

Sáng

Làm việc với đoàn Thanh tra Sở Nội vụ

Làm việc với đoàn Thanh tra Sở Nội vụ

Nghỉ phép

Chiều

Họp Hội đồng TĐKT

Họp Hội đồng TĐKT

Nghỉ phép

Thứ bảy

23/7/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Học Nghị quyết Đại hội XII

Học Nghị quyết Đại hội XII

Học Nghị quyết Đại hội XII

Chủ nhật

24/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều