Lịch công tác tuần III tháng 8 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Thứ hai

15/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Thứ ba

16/8/2016

Sáng

Đón đoàn CBGV trường CĐKTKT Kiên Giang

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Họp Đảng ủy mở rộng

Làm việc với BHXH Thành phố, đi lấy GCN CSTĐ, GK tại nhà in Vũ Tạo

Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ tư

17/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với Sở Nội vụ

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Thứ năm

18/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Thứ sáu

19/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc với Thành ủy Thái Nguyên

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi BHXH Thành phố, Ban TĐKT tỉnh

Làm việc chuyên môn tại phòng

Thứ bảy

20/8/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

21/8/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều