Lịch công tác tuần III tháng 8 năm 2016


+---------------+

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

Ngày 15/8

- Triển khai kế hoạch ĐGNL với VNPT Lào Cai

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng, Dung

- Tổ tuyển sinh

Thứ 3

Ngày 16/8

- Triển khai đánh giá năng lực với VNPT Hưng Yên

- Đi công tác Hà Nội

- Tuyển sinh

- Họp Đảng ủy mở rộng

- Đ/c Dũng, Dung

- Đ/ Sơn, Hoàng, Bình

- Tổ tuyển sinh

- Đ/c Sơn

Thứ 4

Ngày 17/8

- Tiếp tục triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT Lạng Sơn, Hưng Yên, Lào Cai

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng, Dung

- Tổ tuyển sinh

Thứ 5

Ngày 18/8

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT các tỉnh

- Đi công tác Hòa Bình, Thanh Hóa

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng

- Đ/c Sơn, Dung

- Tổ tuyển sinh 

Thứ 6

Ngày 19/8

- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn với VNPT các tỉnh

- Tuyển sinh

- Đ/c Dũng, Dung

- Tổ tuyển sinh

Thứ 7

Ngày 20/8

- Trực Văn phòng Tuyển sinh

- Tổ tuyển sinh

 Chủ nhật

Ngày 21/8

- Trực Văn phòng Tuyển sinh

- Tổ tuyển sinh