Lịch công tác tuần III tháng 8 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Tuần III tháng 8 năm 2017)

Thứ/Ngày NỘI DUNG LÀM VIỆC CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH
Thứ 2
14/8

- Giảng chính trị đầu năm cho CĐ K13, TC K38
- Làm việc với ĐH Kiến Quốc-Đài Loan

- Tập huấn công tác dân vận tại thành uỷ

- Đ/c P.Cường

- Đ/c Dương, đ/c K.Anh
- Đ/c Minh

Thứ 3
15/8
- Hội đồng nghiệm thu đề tài
- Tổ chức học chính trị đầu khoá cho TC K38
- Tổ chức đăng ký chuyên ngành

- Đ/c Dương
- BGH

- Đ/c P.Cường, đ/c C.Cường
Thứ 4
16/8
- Lên lớp chính trị đầu năm
- Chỉ đạo bàn giao công tác XDCB

- Đ/c Sáng
- Đ/c Dương, đ/c Thức
Thứ 5
17/8
- Tổ chức cia tay đ/c Huệ, đ/c Hoa, đ/c Thức, đ/c Hanh (GĐ Kiểm toán)
- Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4.
- BGH+Trưởng các đ.v


Thứ 6
18/8
- Đi công tác miền nam (Bạc Liêu) - Đ/c Dương
 
Thứ 7
5/8
CN
19/8
Ghi chú