Lịch công tác tuần III tháng 8 (Tuần 34 15-21/8/2016)

Lịch công tác III tháng 8 - tuần 34 (15-21/8/2016) khoa ĐTVT

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần 34 - từ 15/8/2016 đến 21/8/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Đinh Quang Minh

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 15/8/2016

Sáng

Triển khai công tác biên soạn Bài giảng và công tác NCKH của Khoa

Chiều

Làm việc tại khoa

Thứ Ba

Ngày 16/8/2016

Sáng

Làm việc tại khoa

Chiều

Tham dự họp đảng ủy mở rộng

Thứ Tư

Ngày 17/8/2016

Sáng

Nghiệm thu tài liệu đào tạo các chuyên đề GPON và Khắc phục sự cố máy tính

Chiều

Nghiệm thu (cấp khoa) 02 Đề tài KHCN

Thứ Năm

Ngày 18/8/2016

Sáng

Làm việc tại khoa.

Chiều

Làm việc tại khoa.

Thứ Sáu

Ngày 19/8/2016

Sáng

Làm việc tại khoa.

Chiều

Làm việc tại khoa.

Thứ Bảy

Ngày 20/8/2016

Sáng

Chiều

Chủ Nhật

Ngày 21/8/2016

Sáng

Chiều