Lịch công tác tuần IV tháng 2/ 2017

KHOA NGOẠI NGỮ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ: 20/02/2017 đến 26/02/2017)

Thứ - Ngày

Nguyễn Thị Minh Thu

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 20/02/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

 Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 3

Ngày 21/02/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 4

Ngày 22/02/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 5

Ngày 23/02/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 6

Ngày 24/02/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Làm công tác chuyên môn và quản lý

Thứ 7

Ngày 25/02/ 2016

Sáng

Giảng dạy

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 26/02/ 2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ