Lịch công tác tuần IV tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 20/6/2016 đến 26/6/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Ghi chú

Thứ hai

20/6/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (làm thủ tục chế độ BHXH)

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng (tổng hợp thi đua năm học)

Làm việc tại phòng

Thứ ba

21/6/2016

Sáng

- Đi chúc mừng Đài Truyền hình và Báo Thái Nguyên (21/6)

- Họp tại LĐLĐ tỉnh

Làm việc với BHXH

Làm việc với Thành ủy TN

Chiều

Họp triển khai công tác hội thảo với Thái Lan

Làm việc tại phòng (tổng hợp thi đua năm học)

Làm việc tại phòng

Thứ tư

22/6/2016

Sáng

Làm việc với BCH Quân sự Thành phố

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Làm việc tại phòng

Chiều

Gửi Hồ sơ thành lập Hội đồng trường

Làm việc tại phòng

Thứ năm

23/6/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

24/6/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ bảy

25/6/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

26/6/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều