Lịch công tác Tuần IV Tháng 6

ĐƠN VỊ: PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
                                         LỊCH LÀM VIỆC
Thứ - Ngày Đồng chí Ngô Hoa
Thứ Hai
Ngày 20/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Ba
Ngày 21/06/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều  Thanh tra chấm thi, thi hết học phần
Thứ Tư
Ngày 22/06/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Kiểm tra qui chế Giảng viên
Thứ Năm
Ngày 23/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Sáu
Ngày 24/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Bảy
Ngày 25/6/2016
Sáng Thanh tra thi hết học phần
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Chủ Nhật
Ngày 26/6/2016
Sáng Thanh tra thi hết học phần
Chiều Thanh tra thi hết học phần