Lịch công tác tuần IV tháng 8 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 22/8/2016 đến 28/8/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Thứ hai

22/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi BHXH thành phố

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Thứ ba

23/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Chiều

Họp toàn cơ quan

Họp toàn cơ quan

Đi làm NCS

Thứ tư

24/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Thứ năm

25/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi BHXH thành phố

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Thứ sáu

26/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi Ban TĐKT

Đi làm NCS

Thứ bảy

27/8/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

28/8/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều