Lịch công tác tuần IV tháng 8 năm 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Tuần IV tháng 8 năm 2017)

Thứ/Ngày NỘI DUNG LÀM VIỆC CÁ NHÂN - ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH
Thứ 2
21/8

- Chỉ đạo công tác khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt khu KTX
- Tiếp tục bám sát thủ tục mua sắm xe ô tô

- Đ/c Sáng, đ/c Vũ Tuấn
- Đ/c Sáng, đ/c V.Thu
Thứ 3
22/8
- Khai giảng lớp tập huấn Luật NSNN
- Chỉ đạo công tác mua sắm tài sản bằng nguồn kinh phí không tự chủ
- Đ/c D.Hiền
- Đ/c sáng, đ/c Dương
Thứ 4
23/8
- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm ở các đ.vị
- Họp kiện toàn các CLB hoạt động ngoại khoá trong trường.
- Đ/c L.Minh
- Đ/c P.Cường
Thứ 5
24/8
- Dự hội nghị Ban tuyên giáo tỉnh uỷ.
- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm cán bộ ở một số đơn vị
- Đ/c sáng
- Đ/c L. Minh

Thứ 6
25/8
- Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố.
- Đ/c Sáng, đ/c Thuỳ Dương
 
Thứ 7
26/8
CN
27/8
Ghi chú