Lịch công tác tuần V tháng 6 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 27/6/2016 đến 03/7/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Ghi chú

Thứ hai

27/6/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng (làm thủ tục chế độ BHXH)

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc tại phòng

Làm việc tại phòng (tổng hợp thi đua năm học)

Làm việc tại phòng

Thứ ba

28/6/2016

Sáng

Làm việc với Sở Nội vụ về thi thăng hạng GVC

Làm việc với BHXH

Làm việc tại TT Thư viện trường

Chiều

Họp Đảng ủy mở rộng

Họp Đảng ủy mở rộng

Họp Đảng ủy mở rộng

Thứ tư

29/6/2016

Sáng

Làm việc với BCHQS TP, họp chi bộ

Họp chi bộ

Họp chi bộ

Chiều

Họp phòng

Họp phòng

Họp phòng

Thứ năm

30/6/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ sáu

01/7/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc Với thành ủy TN

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Làm việc tại phòng

Thứ bảy

02/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

03/7/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều