Lịch công tác tuần V tháng 8 năm 2016 của lãnh đạo phòng

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 29/8/2016 đến 04/9/2016)

 

Thứ - ngày

Đ/c Lèng Hoàng Minh

(Trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn Thị Hồng

(Phó trưởng phòng)

Đ/c Nguyễn T Thùy Dương

(Phó trưởng phòng)

Thứ hai

29/8/2016

Sáng

Đi công tác tại nước CHDCND Lào

(26/8 - 01/9)

Đi BHXH thành phố

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Thứ ba

30/8/2016

Sáng

Đi Ban TĐKT tỉnh

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Thứ tư

31/8/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Chiều

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Thứ năm

01/9/2016

Sáng

Làm việc chuyên môn tại phòng

Đi làm NCS

Chiều

Đi Ban TĐKT

Đi làm NCS

Thứ sáu

02/9/2016

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Chiều

Thứ bảy

03/9/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ nhật

04/9/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ