Lịch công tác tuần

ĐƠN VỊ: PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ
LỊCH LÀM VIỆC
Thứ - Ngày Đồng chí Ngô Hoa
Thứ Hai
Ngày 27/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Làm việc tại phòng
Thứ Ba
Ngày 28/06/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Thanh tra thi hết học phần
Thứ Tư
Ngày 29/06/2016
Sáng Họp phòng
Chiều Làm việc tại phòng
Thứ Năm
Ngày 30/6/2016
Sáng Làm việc tại phòng
Chiều Thanh tra chấm thi
Thứ Sáu
Ngày 1/7/2016
Sáng Thanh tra chấm thi
Chiều Thanh tra chấm thi
Thứ Bảy
Ngày 25/6/2016
Sáng  
Chiều  
Chủ Nhật
Ngày 26/6/2016
Sáng  
Chiều