Lịch làm việc Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tuần từ 04.07.2016 - 10.07.2016

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

PHÒNG QLKH&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 04/7/2016 đến 10/7/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Kim Anh

Đ/c Lưu T. Hương

Đ/c Nguyễn T.T. Hà

Ghi chú

Thứ Hai

Sáng

Tham dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Thái Nguyên

Làm công văn gửi các tỉnh của Lào về việc xét tuyển 03 chỉ tiêu trong NSNN

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 04/7/2016

Chiều

Tham dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân Thành phố Thái Nguyên

Gửi thư cảm ơn các trường đối tác Thái Lan đã sang TCEF dự Hội thảo

Đi học lớp Đối tượng 3

Thứ Ba

Sáng

Tham dự Hội thảo Khoa học: Thống kê hoạt động KH và CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015

Tham dự Hội thảo Khoa học: Thống kê hoạt động KH và CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 05/7/2016

Chiều

Tham dự Hội thảo Khoa học: Thống kê hoạt động KH và CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015

Tham dự Hội thảo Khoa học: Thống kê hoạt động KH và CN tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

Đi học lớp Đối tượng 3

Thứ Tư

Sáng

Họp Trung tâm tiếng Nhật về tổng kết các hoạt động năm 2015-2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016-2017

Họp Trung tâm tiếng Nhật về tổng kết các hoạt động năm 2015-2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016-2017

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 06/7/2016

Chiều

Họp Trung tâm tiếng Hàn về tổng kết các hoạt động năm 2015-2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016-2017

Họp Trung tâm tiếng Hàn về tổng kết các hoạt động năm 2015-2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016-2017

Đi học lớp Đối tượng 3

Thứ Năm

Sáng

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 07/7/2016

Chiều

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Đi học lớp Đối tượng 3

Thứ Sáu

Sáng

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 08/7/2016

Chiều

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Tập huấn công tác đối ngoại Nhân dân tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên

Đi học lớp Đối tượng 3

Thứ Bảy

Sáng

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 09/7/2016

Chiều

Đi học lớp Đối tượng 3

Chủ Nhật

Sáng

Đi học lớp Đối tượng 3

Ngày 10/7/2016

Chiều

Đi học lớp Đối tượng 3