Lịch làm việc Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Tuần từ 20.6 - 24.06.2016

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

PHÒNG QLKH&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 20/6/2016 đến 24/6/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Kim Anh

Đ/c Lưu T. Hương

Đ/c Nguyễn T.T. Hà

Ghi chú

Thứ Hai

Sáng

Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị với Các trường CĐ, ĐH của Thái Lan

Trao đổi với các đối tác Thái Lan để thống nhất về lịch sang thăm và làm việc tại trường

Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác năm học

Ngày 20/6/2016

Chiều

Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác năm học

- Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác năm học

- Khai giảng lớp tiếng Hàn miễn phí 3

Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác năm học

Thứ Ba

Sáng

Họp đánh giá tổng kết năm học của Phòng

Họp đánh giá tổng kết năm học của Phòng

Họp đánh giá tổng kết năm học của Phòng

Ngày 21/6/2016

Chiều

Chỉ đạo các công tác chuyên môn của Phòng

Triển khai kế hoạch khai giảng lớp tiếng Hàn Quốc K9 (MP1 + MP2)

Rà soát lại tình hình nghiệm thu đề tài NCKH

Thứ Tư

Sáng

Chỉ đạo các công tác chuyên môn của Phòng

Họp với BGH chuẩn bị các nội dung cho đoàn công tác của các lãnh đạo các trường CĐ Thái Lan

Kiểm tra các điều kiện mở ngành đào tạo hệ cao đẳng

Ngày 22/6/2016

Chiều

Họp mặt và làm việc với GS. Park Jin Wook và GS Kim của ĐH Catholic, Daegu

Họp mặt và làm việc với GS. Park Jin Wook và GS Kim của ĐH Catholic, Daegu

- Khai giảng lớp tiếng Nhật K12

Xin ý kiến lãnh đạo để bổ sung các điều kiện CSVC để mở ngành