Lịch làm việc tuần 1 tháng 12 của lãnh đạo Khoa Luật

KHOA LUẬT


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

Thứ - Ngày

Lô Thị Phương Châm

Bùi Thị Lập

Ghi chú

Thứ Hai

05/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Họp thông qua CTĐT

Làm việc tại đơn vị

Thứ Ba

06/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K13

Chiều

Lên lớp K13. Họp ĐUMR (15h30’)

Làm việc tại đơn vị

Thứ Tư

07/12/2016

Sáng

Thông qua đề cương Bài giảng Tiếng Việt CN

Thông qua đề cương Bài giảng Tiếng Việt CN

Đ/c Lập chủ biên

Chiều

Họp xét thi đua tháng 11

Hỏi thi vấn đáp

Thứ Năm

08/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu

09/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Bảy

10/12/2016

Sáng

 

Đi công tác Hà Giang

Chiều

Đi công tác Hà Giang

Chủ nhật

11/12/2016

Sáng

Đi công tác Hà Giang

Chiều

Đi công tác Hà Giang