Lịch làm việc tuần 2 tháng 2 của lãnh đạo Khoa Luật

KHOA LUẬT


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

Thứ - Ngày

Lô Thị Phương Châm

Bùi Thị Lập

Ghi chú

Thứ Hai

06/02/2017

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Họp khoa sinh hoạt chuyên môn (13.30)

Làm việc tại đơn vị

Thứ Ba

07/02/2017

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Họp tuyển sinh (Theo lịch tuần)

Làm việc tại đơn vị

Thứ Tư

08/02/2017

Sáng

Họp giáo viên đầu học kỳ II (Theo lịch tuần)

Họp giáo viên đầu học kỳ II (Theo lịch tuần)

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Năm

09/02/2017

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu

10/02/2017

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Bảy

11/02/2017

Sáng

Chiều

Chủ nhật

12/02/2017

Sáng

Chiều