Lịch làm việc tuần 3 tháng 12 của lãnh đạo Khoa Luật

KHOA LUẬT


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Thứ - Ngày

Lô Thị Phương Châm

Bùi Thị Lập

Ghi chú

Thứ Hai

19/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Ba

20/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K13

Chiều

Thông qua tiết giảng GV hết tập sự. Lên lớp K13.

Thông qua tiết giảng GV hết tập sự.

Thứ Tư

21/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Năm

22/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu

23/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Đi công tác Yên Bái

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Đi công tác Yên Bái

Thứ Bảy

24/12/2016

Sáng

 Học Nghị quyết. Họp BCHĐU (Theo lịch tuần)

Đi công tác Yên Bái

Chiều

Đi công tác Yên Bái

Chủ nhật

25/12/2016

Sáng

Đi công tác Yên Bái

Chiều

Đi công tác Yên Bái