lịch làm việc tuần 3 tháng 6

ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần 04 từ ngày 20/6 đến 26/06/2016)

Thứ/ ngày

Buổi

Đ/C Phương

Đ/C Thư

Thứ 2

Sáng

Thông qua đề tài

Dạy Nội trú (QLBHST -3)

Ngày 20/6/16

Chiều

 Dạy Đồng hỷ

Soạn bài + Nộp đề thi

Thứ 3

Sáng

 Dạy Nội trú

Dạy Nội trú (QLBHST -4)

Ngày 21/6/16

Chiều

 Dạy Đồng Hỷ

Chấm thi

Thứ 4

Sáng

Làm LA

Nghỉ

Ngày 22/6/16

 

Chiều

 Làm LA

Soạn giảng môn mới

Dạy KS 1- Đồng Hỷ

Tối

Dạy học lại

Thứ 5

Sáng

 Dạy Nội trú

Dạy Nội trú (QLBHST -3)

Ngày 23/6/16

 

Chiều

 Dạy Đồng Hỷ

Chấm thi

Tối

Dạy học lại

Thứ 6

Sáng

 Dạy Nội trú

Chuẩn bị cho Hội thảo

- Dạy Nội trú (QLBHST -4)

- Chuẩn bị phòng nghỉ cho Hội Thảo

Ngày 24/6/16

 

Chiều

 Thông qua đề tài khoa học

- Nghiên cứu khoa học

- Chuẩn bị phòng nghỉ cho Hội Thảo

Tối

Dạy học lại

Thứ 7

Sáng

 Dạy LT

Chỉ đạo các TTTH

Trực phòng thực hành

Ngày 25/6/16

Chiều

 Dạy LT

Chỉ đạo các TTTH

Trực phòng thực hành

Tối

Trực TH LT

Chủ nhật

Sáng

 Dạy LT

Chỉ đạo các TTTH

Trực phòng thực hành

Ngày 26/6/16

Chiều

 Dạy LT

Chỉ đạo các TTTH

Trực phòng thực hành

Tối

Trực TH LT

TRƯỞNG KHOA

Phạm T Thanh Phương