Lịch làm việc tuần 4 tháng 12 của lãnh đạo Khoa Luật

KHOA LUẬT


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Thứ - Ngày

Lô Thị Phương Châm

Bùi Thị Lập

Ghi chú

Thứ Hai

26/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Ba

27/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K13

Chiều

Lên lớp K13

Làm việc tại đơn vị

Thứ Tư

28/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K12

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Năm

29/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K13

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu

30/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K12

Chiều

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Thứ Bảy

31/12/2016

Sáng

Dự Hội nghị giao ban và đối thoại

Chiều

Chủ nhật

01/12/2016

Sáng

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết

Chiều

Nghỉ Tết

Nghỉ Tết