Lịch làm việc tuần 5 tháng 11 của lãnh đạo Khoa Luật

KHOA LUẬT


LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 28/11/2016 đến 04/12/2016)

Thứ - Ngày

Lô Thị Phương Châm

Bùi Thị Lập

Ghi chú

Thứ Hai

28/11/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Lên lớp K12

Lên lớp K11.51L1

Thứ Ba

29/11/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Lên lớp K13

Chiều

Lên lớp K13

Làm việc tại đơn vị

Thứ Tư

30/11/2016

Sáng

Thông qua đề cương Bài giảng Tiếng Việt CN

Thông qua đề cương Bài giảng Tiếng Việt CN

Đ/c Lập chủ biên

Chiều

Họp BCHĐU 15h30 (Theo lịch tuần)

Làm việc tại đơn vị

Thứ Năm

01/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Họp thông qua CTĐT (Theo lịch tuần)

Làm việc tại đơn vị

Thứ Sáu

02/12/2016

Sáng

Làm việc tại đơn vị

Làm việc tại đơn vị

Chiều

Họp Đảng ủy mở rộng (Theo lịch tuần)

Làm việc tại đơn vị

Thứ Bảy

03/12/2016

Sáng

Tham dự Hội nghị giao ban khối HSSV

Đi công tác Bắc Cạn

Chiều

Đi công tác Bắc Cạn

Chủ nhật

04/12/2016

Sáng

Đi công tác Bắc Cạn

Chiều

Đi công tác Bắc Cạn