Lịch làm việc tuần I tháng 7

Lịch làm việc tuần I tháng 7 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 27/6/2016

Sáng

Chỉ đạo chung và xử lý công việc chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chung và xử lý công việc chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 28/6/2016

Sáng

Chỉ đạo chung và xử lý công việc chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

 Chỉ đạo chung và xử lý công việc chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 29/6/2016

Sáng

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 30/6/2016

Sáng

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 6

Ngày 1/7/2016

Sáng

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 2/7/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 3/7/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ