Lịch làm việc tuần III tháng 11

Lịch công tác tuần III tháng 11

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 14/11/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở kế hoạch đầu tư

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày

15/11/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Nghỉ phép

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 16/11/2016

Sáng

Nghỉ phép

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Nghỉ phép

 

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 17/11/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Làm việc sở kế hoạch

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 18/11/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Làm việc với sở kế hoạch

Thứ 7

Ngày 19/11/2016

Sáng

nghỉ

nghỉ

Chiều

nghỉ

nghỉ

Chủ nhật

Ngày 20/11/2016

Sáng

nghỉ

nghỉ

Chiều

nghỉ

nghỉ