Lịch làm việc tuần III tháng 7

Lịch làm việc tuần III tháng 7 của lãnh đạo phòng

                                      LỊCH LÀM VIỆC

                       (Tuần từ 11/7/2016 đến 17/7/2016)

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 11/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 12/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

 Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 13/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với Sở Tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 14/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với Sở Tài chính

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 15/07/2016

Sáng

Chỉ đạo chung và xử lý công việc chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 16/7/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 17/7/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ