Lịch làm việc tuần IV tháng 9

Lịch làm việc tuần IV tháng 9 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 26/09/2016

Sáng

Dự khai giảng

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 27/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 28/09/2016

Sáng

- Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở tài chính, sở kế hoạch

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 29/09/2016

Sáng

- Đi công tác

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Đi công tác

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 30/09/2016

Sáng

- Đi công tác

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

- Đi công tác

Thứ 7

Ngày 01/10/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 02/10/2016

Sáng

Nghỉ

Chiều

Nghỉ