Lịch làm việc tuần từ 06/06/3026 - 10/06/2016

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 06/6/2016 đến 10/6/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Kim Anh

Đ/c Lưu T. Hương

Đ/c Nguyễn T.T. Hà

Ghi chú

Thứ Hai

Ngày 06/6/2016

Sáng

Làm điểm môn QTH lớp K12-91C1

Trao đổi về chuyến công tác đến làm việc của đối tác Hàn Quốc

Làm điểm môn QTH lớp K12 – 51L1.

Sắp xếp thời gian Nghiệm thu đề tài

Chiều

Triển khai công tác kiểm tra Đảng tại Chi bộ

Họp bàn với BGH về tổ chức Hội thảo hợp tác quốc tế Lào

Kiểm tra lại chương trình Đào tạo ngành CNTT

Thứ Ba

Ngày 07/6/2016

Sáng

Chuẩn bị các nội dung cho Hội thảo HTQT với Lào

Lập lại kế hoạch chương trình Hội thảo Lào trình BGH

Chuẩn bị các nội dung cho công tác kiểm tra Đảng

Chiều

Kiểm tra các nội dung của Nội san NCKH quý II

Triển khai mở các lớp tiếng Hàn bổ sung theo danh sách đăng ký và lập kế hoạch giảng dạy cho TT tiếng Hàn theo tuần

Chuẩn bị thủ tục xin giấy phép XB Nội san*

Thứ Tư

Ngày 08/6/2016

Sáng

Xây dựng Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

Nghiên cứu tài liệu thông qua đề tài NCKH GT tiếng Anh chuyên ngành CNTT

Đi học chuyên đề tại Khoa KH-PT trường ĐH KTQD

Chiều

Xin giấy phép xuất bản Nội san NCKH quý II*

Quản lý thực hiện kỷ yếu du học sinh Nhật Bản khóa 4 và khóa 5

Đi học

Thứ Năm

09/6/2016

Sáng

Trao đổi với BGD Việt Nam về chuyến công tác của Vụ CTHSSV Lào sang làm việc với TCEF

Trao đổi với BGD và ĐT về chuyến công tác của Vụ CTHSSV Lào sang làm việc với TCEF

Kiểm tra lại chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ĐT, TT

Chiều

Làm việc với Trường ĐH CNTT&TT

Chuẩn bị nội dung làm kỷ yếu Hội thảo Lào

Làm việc với Trường ĐH CNTT&TT

Thứ Sáu

10/6/2016

Sáng

Tổ chức khai giảng lớp tiếng Hàn miễn phí K2 cho các đối tượng có nhu cầu

Tổ chức khai giảng lớp tiếng Hàn miễn phí K2 cho các đối tượng có nhu cầu

Trao đổi về các điều kiện mở ngành với Khoa Điện tử, viễn Thông

Chiều

Báo cáo lãnh đạo về kinh phí nghiệm thu 02 chương trình và các điều kiện mở ngành đào tạo

Trình BGH nội dung kỷ yếu Hội thảo Lào

Báo cáo lãnh đạo về kinh phí nghiệm thu 02 chương trình và các điều kiện mở ngành đào tạo

Thứ Bảy

11/6/2016

Sáng

Đi học lớp Cử Nhân lý luận chính trị

Chiều

Đi học lớp Cử Nhân lý luận chính trị

Chủ nhật

12/6/2016

Sáng

Đi học lớp Cử Nhân lý luận chính trị

Chiều

Đi học lớp Cử Nhân lý luận chính trị

Chú ý: Nội dung công việc đánh dấu (*)  về xuất bản Nội san NCKH là do tuần trước do đồng chí Hiệu trưởng chỉ đạo bổ sung thêm bài viết nên chuyển nội dung Duyệt và xin xuát bản Nội san sang tuần này.

                                                                                    Thái Nguyên, ngày 07 tháng 6 năm 2016

Phòng QLKH&HTQT

        Trưởng phòng

               (đã ký)

           TS. Lê Kim Anh