Lịch làm việc tuần từ 11/07/3026 - 17/07/2016

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - TÀI CHÍNH TN

PHÒNG QLKH&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘICHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 11/07/2016 đến 17/07/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Kim Anh

Đ/c Lưu T. Hương

Đ/c Nguyễn T.T. Hà

Ghi chú

Thứ Hai Ngày 11/07/2015   

Sáng

Lên kế hoạch làm việc với trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn – Hà Nội

Lên kế hoạch làm việc với trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn – Hà Nội

Đi học lớp Đối tượng 3

 

Hoàn thiện 3 chỉ tiêu diện CDNS

Hoàn thiện 3 chỉ tiêu diện CDNS

 

Chiều

Xây dựng hợp đồng ngành kỹ thuật điện tử và truyền thông với trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

Xây dựng hợp đồng ngành kỹ thuật điện tử và truyền thông với trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

 

Thứ Ba Ngày 12/07/2015   

Sáng

Đón tiếp và làm việc với Trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

Đón tiếp và làm việc với Trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

Đi học lớp Đối tượng 3

 

Chiều

Đón tiếp và làm việc với Trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

Đón tiếp và làm việc với Trường CĐ Hữu nghị Viêng Chăn - Hà Nội

 

Thứ Tư Ngày 13/07/2015   

Sáng

Chỉnh sửa CV du học tự túc cho sinh viên các tỉnh của Lào

Chỉnh sửa CV du học tự túc cho sinh viên các tỉnh của Lào

Đi học lớp Đối tượng 3

 

Chiều

Lên kế hoạch thông báo mở lớp đào tạo miễn phí tiếng Nhật Bản và Hàn Quốc

Lên kế hoạch thông báo mở lớp đào tạo miễn phí tiếng Nhật Bản và Hàn Quốc

 

Thứ Năm Ngày 14/07/2015   

Sáng

Trao đổi với các trường CĐ nghề Thái Lan về kế hoạch đoàn cán bộ lãnh đạo TCEF sang thăm và làm việc

Trao đổi với các trường CĐ nghề Thái Lan về kế hoạch đoàn cán bộ lãnh đạo TCEF sang thăm và làm việc

Đi học lớp Đối tượng 3

 

Tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

 

Chiều

Trao đổi với các trường CĐ nghề Thái Lan về kế hoạch đoàn cán bộ lãnh đạo TCEF sang thăm và làm việc

Trao đổi với các trường CĐ nghề Thái Lan về kế hoạch đoàn cán bộ lãnh đạo TCEF sang thăm và làm việc

 

Thứ Sáu Ngày 15/07/2015   

Sáng

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

Đi học lớp Đối tượng 3

 

Chiều

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

 

Thứ Bảy Ngày 16/07/2015   

Sáng

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

Đi học lớp Đối tượng 3

 

Chiều

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

Tham dự lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại 2016

 

                                                                                                            Thái Nguyên, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Phòng QLKH&HTQT

        Trưởng phòng

               (đã ký)

           Lê Kim Anh