Lịch làm việc tuần từ 13/06/3026 - 19/06/2016

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 13/6/2016 đến 17/6/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Kim Anh

Đ/c Lưu T. Hương

Đ/c Nguyễn T.T. Hà

Ghi chú

Thứ Hai

Sáng

Chủ trì họp phân công công tác cho BC,GV trong phòng Chuẩn hị Hội thảo

Họp triển khai công tác chuẩn bị cho Hội thảo Lào ngày 15.6

Rà soát lại Bản in  Nội san NCKH

Ngày 13/6/2016

Chiều

Tham gia Hội đồng rà soát chương trình ĐT

Báo cáo tiến độ các lớp tiếng Nhật công ty Mani tháng 5/2016

Kiểm tra lại KCT 2 ngành ĐT hệ CĐ để mở mã ngành

Thứ Ba

Sáng

Làm việc tại phòng

Hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho Hội thảo Lào

Làm việc với Khoa KTĐT

Ngày 14/6/2016

Chiều

Làm việc tại phòng

Trao đổi với đối tác Thái Lan về kế hoạch tổ chức Hội thảo Thái Lan

Làm việc với Phòng ĐT, Trường ĐH CNTT&TT

Thứ Tư

Sáng

Rà soát lại các công tác chuẩn bị Hội thảo

Tổng hợp danh sách các lớp học tiếng Hàn (02 lớp) và tiếng Nhật (01 lớp) để triển khai khóa học tiếp theo

Chuẩn bị tài liệu Hội thảo

Ngày 15/6/2016

Chiều

Đón tiếp đại biểu đến dự Hội thảo

Tham gia đón tiếp các đoàn Đại biểu về tham dự Hội thảo

Đi Sân bay đón đoàn Đại biểu Lào

Thứ Năm

Sáng

Tham gia tổ chức Hội thảo

Tham gia tổ chức Hội thảo

Tham gia tổ chức Hội thảo

16/6/2016

Chiều

Tham gia tổ chức Hội thảo

Tham gia tổ chức Hội thảo

Tham gia tổ chức Hội thảo

Thứ Sáu

Sáng

Kiểm tra Hội đồng NT đề tài

Trao đổi với Khoa tiếng Hàn của ĐH Catholic, Daegu – Hàn Quốc về chương trình họp tại TCEF từ 22/6 – 26/6

Lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

17/6/2016

Chiều

Làm việc tại phòng

Nghiệm thu kỷ yếu các khóa du học Nhật Bản

Nắm bắt  và Báo cáo tình hình triển khai nghiệmt thu đề tài NCKH

Thứ Bảy

Sáng

Tham gia HĐNT đề tài NCKH

Tham gia HĐNT đề tài NCKH

18/6/2016

Chiều

Chủ nhật

Sáng

19/6/2016

Chiều

                                                                                                          Thái Nguyên, ngày 13 tháng 6 năm 2016

Phòng QLKH&HTQT

        Trưởng phòng

               (đã ký)

           Lê Kim Anh