Lịch làm việc tuần V tháng 8

Lịch làm việc tuần II tháng 8 của lãnh đạo phòngThứ - ngày

Đ/c Đặng Thị Thức

Đ/c Vũ Thị Thu

Thứ 2

Ngày 29/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 30/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 31/08/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm việc sở kế hoạch và sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm việc sở kế hoạch và sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 01/09/2016

Sáng

Chỉ đạo chuyên môn

Làm việc sở kế hoạch và sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo chuyên môn

Làm việc sở kế hoạch và sở tài chính

Thông qua đề tài khoa học cấp trường

Thứ 6

Ngày 02/09/2016

Sáng

NGHỈ

NGHỈ

Chiều

NGHỈ

NGHỈ

Thứ 7

Ngày 3/09/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 4/09/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ