Lịch làm việc

ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần 01 từ ngày 30/5 đến 05/06/2016)

Thứ/ ngày

Buổi

Đ/C Phương

Đ/C Thư

Thứ 2

Sáng

Họp khoa 

Họp khoa

Ngày 30/5/16

 

Chiều

 Dự giờ

Dự giờ

Thứ 3

Sáng

 Làm việc tại khoa

Chuẩn bị bài

Ngày 31/5/16

 

Chiều

 Lên lớp

Lên lớp

Thứ 4

Sáng

 Nghiên cứu KH

Nghiên cứu khoa học

Ngày 01/6/16

 

Chiều

 Hoàn thiện TTTH

Nghiên cứu khoa học

Thứ 5

Sáng

 Thông qua đề tài

Chuẩn bị bài

Ngày 02/6/16

 

Chiều

 Nghiên cứu KH

Lên lớp

Thứ 6

Sáng

 Thông qua đề tài

Thông qua đề tài VHKD

Ngày 03/6/16

 

Chiều

 Thông qua đề tài

Nghiên cứu khoa học

Thứ 7

Sáng

 Lên lớp

Nghỉ

Ngày 4/6/16

 

Chiều

 Lên lớp

Nghỉ

Chủ nhật

Sáng

 Lên lớp

Nghỉ

Ngày 5/6/16

 

Chiều

 Lên lớp

Nghỉ

TRƯỞNG KHOA

Phạm T Thanh Phương