Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Kế toán

1. Đặc điểm tình hình của khoa

- Quá trình thành lập và phát triển: Từ tháng 12 năm 1978 đến tháng 12 năm 2003 là tổ bộ môn kế toán - thống kê  Trường Trung cấp Kinh tế Thái Nguyên. Trải qua thời gian phát triển đến 20 tháng 12 năm 2003 trường được nâng lên  thành trường Cao đẳng và từ ngày 20 tháng 12 năm 2003 đến  nay là khoa Kế toán - Trường Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Thái Nguyên. Khoa Kế toán là khoa chủ đạo của trường đã cung cấp cho tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận cán bộ tài chính kế toán có chuyên môn nghiệp vụ đạt chất lượng cao.
- Trụ sở chính: Tầng 3- nhà A3 trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và  trung tâm thực hành kế toán tầng 4 nhà thư viện. 
- Cơ sở vật chất:
+ Văn phòng khoa: Hiện nay khoa được trang bị 2 phòng làm việc với các thiết bị văn phòng đầy đủ khang trang để thực hiện các công tác chuyên môn như bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, máy tính, máy in… + Trung tâm thực hành kế toán: Gồm có 2 phòng, 1 phòng thực hành kế toán doanh nghiệp, 1 phòng thực hành kế toán nhà nước và thương mại dịch vụ.  Phòng thực hành được trang bị đầy đủ trang thiết bị như 1 phòng kế toán thực tế của đơn vị.


Trung tâm thực hành kế toán doanh nghiệp

Phòng thực hành kế toán hành chính sự nghiệp & thương mại dịch vụ

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Công tác giảng dạy

Thực hiện nhiệm vụ của nhà trường giao khoa giảng dạy các môn về chuyên môn nghiệp vụ kế toán và các môn học của khoa liên quan đến các chuyên ngành đào tạo khác.
+ Hệ cao đẳng giảng dạy các môn: Nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, kế toán tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc, kế toán ngân sách xã phường, đặc điểm kế toán các doanh nghiệp đặc thù, kế toán máy, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, phân tích tài chính, kiểm toán.
+  Hệ trung cấp giảng dạy các môn: Lý thuyết hạch toán, lý thuyết thống kê, kế toán tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc, kế toán ngân sách xã phường, kế toán máy, phân tích tài chính, kiểm toán
Chuyên ngành đào tạo:
+ Hệ cao đẳng: Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp, Kế toán Nhà nước.
+ Hệ trung cấp chuyên nghiệp: Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán tổng hợp, Kế toán Nhà nước.
+ Giảng dạy các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế. 

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học:

Giảng viên trong khoa tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học phục cho công tác giảng dạy và làm tài liệu học tập cho học sinh sinh viên:
- Viết bài giảng chuẩn và hệ thống câu hỏi bài tập các môn học.
- Viết giáo trình nội bộ các môn học phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên sinh viên trong trường
- Viết bài cho nội san trường
- Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học khác của nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1.  Khoa Kế toán
Là khoa độc lập trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường có 2 bộ môn là bộ môn Kế toán và bộ môn thống kê – phân tích. Cơ cấu cán bộ quản lý gồm:
- Trưởng khoa: Chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động công tác của khoa dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường
- Phó khoa kiểm trưởng bộ môn kế toán: Phụ trách công tác chuyên môn của bộ môn kế toán.
- Trưởng bộ môn thống kê – phân tích: Phụ trách công tác chuyên môn của bộ môn thống kê - phân tích.
- Số lượng cán bộ giảng viên: Hiện khoa có 36 cán bộ giảng viên; trong đó có 01 giảng viên đang nghiên cứu sinh, có 14 giảng viên có trình độ thạc sỹ, 07 giảng viên đang theo học cao học,  14 giảng viên có trình độ cử nhân
3.2. Tổ chức Đảng
Chi bộ khoa Kế toán có 01 Bí thư, 01 phó bí thư; có 07 đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
3.3. Đoàn thanh niên
 Chi đoàn khoa Kế toán 01 Bí thư và 2 uỷ viên, với 33 giảng viên. Đại đa số các đồng chí trong khoa là những giảng viên trẻ đang trong tuổi Đoàn, rất tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn của Chi đoàn và các hoạt động do Ban chấp hành Đoàn trường phát động và tổ chức.
3.4. Tổ công đoàn khoa
Bao gồm 01 tổ trưởng công đoàn và các đoàn viên công đoàn. Công đoàn khoa tham gia các hoạt động công đoàn của nhà trường và thực hiện tốt các hoạt động do công đoàn khoa tổ chức

4. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận

4.1. Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Năm học 2007-2008

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số  342/QĐ-CĐKT ngày 14/09/2008 của Trường CĐ KT- TC TN

Năm học 2009-2010

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh TN

Năm học 2010-2011

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 27/09/2011 của UBND tỉnh TN

Năm học 2012-2013

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 12/8/2013    của UBND tỉnh TN


4.2. Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Năm 2003

Huân chương lao động hạng 3

Quyết định số 708/QĐ/CTN ngày 09/10/2003  của Chủ Tịch Nước

Năm 2011

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận của trường CĐ KT - TC TN: Giải Ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010 - 2011 ngày 12/4/2011

Năm 2011

Bằng khen

Bằng khen của UBND Tỉnh năm học 2009-2010 và 2010-2011: Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 27/09/2011 của UBND tỉnh TN

Năm 2012

Giấy chứng nhận

GCN trường CĐ KT - TC TN: Giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2011 - 2012 ngày 23/02/2012

Năm 2013

Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận của trường CĐ KT - TC TN: Giải Ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012 - 2013 ngày 2/4/2013


5. Danh sách giảng viên khoa kế toán và 1 số hình ảnh của giảng viên trong khoa.

5.1. Lãnh đạo khoa

 - Trưởng khoa: Thạc sỹ Nguyễn Thị Minh Hồng

   Điện thoại: 0915.972.799

   Mail: Nguyenthiminhhong.ckt@gmail.com

Ảnh: Trưởng khoa - Th.s Nguyễn Thị Minh Hồng

- Phó trưởng khoa, Trưởng bộ môn Kế toán - Kiểm toán: Thạc sỹ Vũ Thị Thu

- Trưởng bộ môn Phân tích - Thống kê: Thạc sỹ Dương Thu Hà.

5.2. Danh sách giảng viên trong khoa

STT

Họ và tên

Chức danh

Trình độ

1

Nguyễn.T. Minh Hồng

Trưởng khoa

Thạc sỹ

2

Vũ Thị Thu

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

3

Dương Thu Hà

     Trưởng bộ môn

Thạc sỹ

4

Nguyễn Phương Thảo

Giảng viên

Thạc sỹ

5

Phạm Thị Phương Lan

Giảng viên

Thạc sỹ

6

Mai Quỳnh Nga

Giảng viên

Thạc sỹ

7

Phạm Thị Minh Nguyệt

Giảng viên

NCS

8

Lại Thuỳ Linh

Giảng viên

Thạc sỹ

9

Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên

Thạc sỹ

10

Đào T.Huyền Trang

Giảng viên

Thạc sỹ

11

Nông T.Phương Thu

Giảng viên

Thạc sỹ

12

Nguyễn T. Lan Anh

Giảng viên

Thạc sỹ

13

Nguyễn Bích Thảo

Giảng viên

Thạc sỹ

14

Nguyễn T Hồng Huế

Giảng viên

Thạc sỹ

15

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

Thạc sỹ

16

Ngô T. Quỳnh Nhung

Giảng viên

Cao học

17

Phạm Thị Mai Lan

Giảng viên

Cao học

18

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

Cao học

19

Hoàng Thanh Hà

Giảng viên

Cử nhân

20

Bùi Thị Thanh Vân

Giảng viên

Thạc sỹ

21

Đặng Minh Chiến

Giảng viên

Cử nhân

22

Tạ Thị Hằng

Giảng viên

Cử nhân

23

Ninh Thị Thảo

Giảng viên

Cao học

24

Nguyễn T. Ngọc Mỹ

Giảng viên

Cao học

25

Trần Thị Phương Nhung

Giảng viên

Cao học

26

Nguyễn Thị Vân

Giảng viên

Cử nhân

27

Đặng Thị Mai

Giảng viên

Cử nhân

28

Ngô Thị Thu Liên

Giảng viên

Cử nhân

29

Bùi Thị Thuỳ Dung

Giảng viên

Cao học

30

Hoàng Ninh Chi

Giảng viên

Cao học

31

Trần Thị Thơm

Giảng viên

Cử nhân

32

Nguyễn Thị Thanh Thắm

Giảng viên

Cử nhân

33

Trần Thị Diệu Thuý

Giảng viên

Cử nhân

34

Nguyễn Thị Diệu Liên

Nhân viên

Cử nhân

35

Đinh Thị Phương

Giảng viên

Cử nhân

36

Ngọ Thị Thanh Huyền

Giảng viên

Thạc sỹ

Một số hình ảnh của khoa:

Ảnh tập thể khoa 

Nhà giáo ưu tú Nghiêm Thị Lan (Trái) và cô giáo Th.s Nguyễn Phương Thảo