Lịch sử hình thành và phát triển của khoa Lý luận chính trị

 I- Sơ lược đặc điểm, tình hình:

1- Đặc điểm, tình hình:

- Quá trình thành lập: Khoa Lý luận chính trị tiền thân thuộc Bộ môn chung trường Trung cấp kinh tế Bắc Thái. Sau đó, tách ra với tên gọi Bộ môn Mác- Lênin, là bộ môn trực thuộc Giám hiệu. Ngày 1.9.2013 đổi tên Bộ môn Mác- Lênin thành Khoa Lý luận chính trị.

- Địa điểm trụ sở chính: Tầng 3, nhà A3 trường Cao đẳng kinh tế- tài chính Thái Nguyên.

- Cơ sở vật chất: Khoa có phòng làm việc riêng và được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc như: Bàn, ghế, máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy chiếu và một số thiết bị khác.

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức:

+ Khoa Lý luận chính trị Tổng số cán bộ giảng viên: 11. Trong đó có 01 trưởng khoa, 01 tổ trưởng công đoàn.

                                     Tập thể giảng viên khoa Lý luận Chính trị

+ Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên: Khoa Lý luận chính trị có 11 giảng viên, trong đó có 07 giảng viên là thạc sỹ, 01 giảng viên đang theo học cao học, 03 giảng viên có trình độ cử nhân.

+ Về tổ chức Đảng, đoàn thể: Với 11 giảng viên, Khoa có 07 đồng chí là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khoa Lý luận chính trị.

+ Về tổ chức công đoàn: Có 01 đ/c trong BCH công đoàn - là trưởng ban nữ công Nhà trường.

+ Về tổ chức Đoàn thanh niên: Có 01 đ/c tham gia Ban chấp hành đoàn trường, 01 đ/c là Bí thư và 01 đ/c là ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn giáo viên VI. Các đồng chí trong khoa là những giảng viên trẻ đang trong tuổi Đoàn rất tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn tại Chi đoàn giáo viên IV và các hoạt động do Ban chấp hành Đoàn trường phát động và tổ chức.

- Những đặc điểm chính của Khoa: Là một trong các đơn vị trong Nhà trường, ngoài việc đảm nhận những nhiệm vụ giảng dạy thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Khoa Lý luận chính trị luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường.

- Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ:

+ Thuận lợi:

·        Các đồng chí trong Khoa Lý luận chính trị đều được đào tạo theo đúng chuyên ngành, ham học hỏi, cầu tiến bộ, có trình độ chuyên môn khá vững vàng, dám nghĩ, dám làm nên đáp ứng tốt yêu cầu về giảng dạy và công tác trong Nhà trường.

·        Khoa Lý luận chính trị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Ban giám hiệu Nhà trường đã tạo điều kiên cho Khoa Lý luận chính trị hoàn thành tốt công tác chuyên môn và mọi nhiệm vụ mà Nhà trường giao phó.

+ Khó khăn:

·        Tất cả các đồng chí trong Khoa Lý luận chính trị đều là nữ và là giảng viên trẻ nên kinh nghiệm giảng dạy còn thiếu, luôn phải tìm tòi, học hỏi nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

·        Nhiều đồng chí trong khoa đang theo học cao học nên vừa phải nỗ lực hoàn thành công việc giảng dạy, vừa phải hoàn thành các học phần thuộc các môn học trong chương trình đào tạo cao học đã ảnh hưởng đến việc phân giao nhiệm vụ công tác trong Khoa nói riêng và Nhà trường nói chung.

2- Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa Lý luận chính trị tham gia giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin. Trong đó:

  - Hệ cao đẳng giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh.

    - Hệ trung cấp giảng dạy các môn: Chính trị và Kinh tế chính trị Mác – Lênin.