Lịch trình đón tiếp thầy Hiraoka tại TCEF

LỊCH TRÌNH ĐÓN TIẾP THẦY HIRAOKA TẠI TCEF

(Từ ngày 29/6/2014 – 30/6/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Người thực hiện

Tiếp đón

Chỉ đạo

Xe đi

Ngày 29/6/14

 14:00 – 16:00

 

18:00 – 20:00

 

Đón thầy Hiraoka tại sân bay

 

Bữa tối

 

Thái Nguyên – Nội Bài

 

TPTN

 

TT Đào tạo tiếng Nhật (Mr. Dương)

 

 

 

Dương (TTĐTTN)

 

Đc Phạm Chí Cường

 

Lái xe phòng TCHC

Ngày 30/6/14

7:00 – 8:00

 

8:00 – 10:00

 

 

11:00 – 13:00

 

14:00 – 16:00

 

 

17:00 – 18:00

 

 

18:30 – 20:00

 

20:30 – 22:00

 

Bữa sáng

 

Phỏng vấn SV lớp tiếng Nhật K2

 

Bữa trưa

 

Làm việc với BGH

 

 

Gặp gỡ phỏng vấn SV lớp tiếng Nhật K3

 

Bữa tối

 

Đưa cô Kimura ra sân bay

Đưa thầy Hiraoka về Hà Nội

 

TPTN

 

TT ĐT  tiếng Nhật

 

 

TPTN

 

Phòng truyền thống

 

 

TT ĐT tiếng Nhật

 

 

TPTN

 

Thái Nguyên – Nội Bài,

Nội Bài – KS Tulip

 

Phòng QLKH&HTQT

 

TT ĐT tiếng Nhật

 

 

Phòng QLKH&HTQT

 

BGH, phòng QLKH và HTQT

 

TT ĐT tiếng Nhật

 

 

BGH

 

Lái xe

 

Lưu Hương

 

 

 

 

Lưu Hương

 

 

 

 

 

 

 

BGH

 

 

 

 

Đc Phạm Chí Cường

 

 

 

Đc Nguyễn

Công Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lái xe phòng TCHC

                                                                                                                                           

                                                                                                                               Thái Nguyên ngày 18 tháng 6 năm 2014               

 

PHÒNG QLKH VÀ HTQT

(Đã ký)

 

 

          

        BAN GIÁM HIỆU   

(Đã ký)

 

 

   

VISITING SCHEDULE IN JUNE

(From 29/6/2014 to 30/6/2014)

TIME

CONTENT

PLACE

PARTICIPANT

COMPANY

TRANSPORT

DAY 1:  29/6/14

 14:00 – 16:00

 

 

18:00 – 20:00

 

Pick up Mr. Hiraoka at airport

 

Dinner

 

Thái Nguyên – Nội Bài

 

 

Thai Nguyen City

 

Mr. Duong (JLTC)

 

 

 

 

Mr. Duong (JLTC)

 

Driver at TCEF

DAY 2: 30/6/14

7:00 – 8:00

 

 

8:00 – 10:00

 

11:00 – 13:00

 

14:00 – 16:00

 

 

17:00 – 18:00

 

18:30 – 20:00

 

20:30 – 22:00

 

Breakfast

 

 

 

Interview K2 students

 

Lunch

 

Have a meeting with leaders of TCEF

 

Meeting with K3 students

 

Dinner

 

Take Mrs. Kimura to airport

Take Mr. Hiraoka to Tulip hotel

 

Thai Nguyen City

 

 

 

JLTC

 

Thai Nguyen City

 

Conference Room

 

 

 JLTC

 

Thai Nguyen City

 

Thái Nguyên – Nội Bài,

Nội Bài – Tulip Hotel

 

International Relations Department (IRD)

 

JLTC, IRD

 

IRD

 

Leaders of TCEF, IRD

 

JLTC

 

Leaders of TCEF

 

Driver

 

Mrs. Luu Huong

 

 

 

 

 

Mrs. Luu Huong

 

 

 

 

 

 

Leaders of TCEF

 

 

 

Driver at TCEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driver at TCEF

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Thai Nguyen, 18th June 2014

Notes: K3 students are now studying Japanese for short course so we are not sure if they would go to study in Japan. That’s why I set it for you to have a small meeting with them.