LỊCH LÀM VIỆC (Tuần từ 10/10/2016 đến 14/10/2016)

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 10/10/2016 đến 14/10/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Thị Kim Hưng

Đ/c Lê Thị Hường

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 10/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 3

Ngày 11/10/2016

Sáng

Họp chuyên môn

Họp chuyên môn

Chiều

Biên tập nội san

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 4

Ngày 12/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Thứ 5

Ngày 13/10/2016

Sáng

Soạn bài, rà soát phân phối chương trình môn GDCD

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Chiều

Viết bài báo

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Thứ 6

Ngày 14/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử