LỊCH LÀM VIỆC (Tuần từ 17/10/2016 đến 21/10/2016)

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 17/10/2016 đến 21/10/2016)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Thị Kim Hưng

Đ/c Lê Thị Hường

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 17/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 3

Ngày 18/10/2016

Sáng

Họp môn Nguyên lý CN Mác

Họp chuyên môn

Chiều

Biên tập nội san

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 4

Ngày 19/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13, tổ chức tọa đàm ngày 20.10

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Thứ 5

Ngày 20/10/2016

Sáng

Soạn bài, rà soát lại chương trình môn học Nguyên lý 2

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Chiều

Thông qua đề tài

Giảng dạy môn Lịch sử lớp 10

Thứ 6

Ngày 21/10/2016

Sáng

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Lên lớp hệ cao đẳng K13

Soạn bài môn Lịch sử