LỊCH LÀM VIỆC (Tuần từ 9/1/2017 đến 13/1/2017)

ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

LỊCH LÀM VIỆC

(Tuần từ 9/1/2017 đến 13/1/2017)

Thứ - Ngày

Đ/c Lê Thị Kim Hưng

Đ/c Lê Thị Hường

Ghi chú

Thứ 2

Ngày 9/1/2017

Sáng

Thống nhất đề đáp chấm thi Nguyên lý I, Nguyên lý II

Soạn bài môn Lịch sử  

Chiều

Họp thi đua

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 3

Ngày 10/1/2017

Sáng

Họp Chi bộ tổng kết 2016

Họp Chi bộ tổng kết 2016

Chiều

Thông qua 2 đề tài NCKH

Rà soát lại quy đổi NCTT

Thứ 4

Ngày 11/1/2017

Sáng

Họp bộ môn Lôgic

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Viết bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 5

Ngày 12/1/2017

Sáng

Tổng hợp đề môn Tâm lý

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Đóng góp dự thảo NCKH

Soạn bài môn Lịch sử

Thứ 6

Ngày 13/1/2017

Sáng

Viết bài báo khoa học

Soạn bài môn Lịch sử

Chiều

Học Tiếng Anh

Soạn bài môn Lịch sử