14/06/2016

Lịch làm việc tuần III tháng 6

Lịch làm việc tuần III tháng 06 của lãnh đạo phòng

Thứ - ngày

Đ/c Đặng T Thức

Đ/c Vũ T Thu

Thứ 2

Ngày 13/6/2016

Sáng

Chỉ đạo công tác chung của phòng

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 3

Ngày 14/6/2016

Sáng

Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng.

Chiều

Làm việc với sở tài chính

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 4

Ngày 15/6/2016

Sáng

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Chỉ đạo công tác chung của phòng

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 5

Ngày 16/6/2016

Sáng

Chỉ đạo công tác chung của phòng

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 6

Ngày 17/6/2016

Sáng

Chỉ đạo công tác chung của phòng

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Chiều

Làm việc với kho bạc

Làm công việc chuyên môn tại phòng

Thứ 7

Ngày 18/6/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 19/6/2016

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Nghỉ

Nghỉ