Một số điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021

Điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021

                                       MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM 2021

                                                                                 Ths. Nguyễn Quốc Huy - Phòng Quản lý đào tạo

 

Căn cứ Quyết định số 276/QĐ-LĐTBXH ngày 01/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên. Cho nên, ngoài các ngành/nghề đào tạo trước đây của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì sau khi sáp nhập và đổi tên Trường Cao đẳng Thái Nguyên triển khai công tác tuyển sinh năm 2021 đối với mã ngành của Sư phạm mầm non (Trước đây được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên đào tạo). Với sự thay đổi này, công tác tuyển sinh năm học 2021 của Trường Cao đẳng Thái Nguyên cũng có một số điểm mới so với các năm trước đây.

 

Các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh và dự thảo quy chế tuyển sinh năm 2021 đã được Bộ Giáo dục và đào tạo đăng tải công khai trên mạng điện tử để thực hiện và lấy ý kiến đóng góp của toàn xã hội. Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2021 cơ bản được giữ nguyên như năm 2020, chỉ có một số thay đổi về mặt kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông có nguyện vọng đăng ký học ngành sư phạm mầm non hệ cao đẳng của Trường Cao đẳng Thái Nguyên cần nắm vững những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm 2021 để phục vụ đăng ký ngành học.

Theo Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau:

Thí sinh có thêm phương thức đăng kí nguyện vọng trực tuyến: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học chỉ được chọn 1 trong 2 phương thức: đăng ký bằng phiếu đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký trực tuyến.            

Phương thức 1: Đăng kí trực tiếp tất cả các thông tin trên Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021 (Phiếu ĐKDT và ĐKXT); thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển khi điểm thu nhận hồ sơ đã cập nhật thông tin của thí sinh vào CSDL trong thời gian quy định;   

 Phương thức 2: Đăng kí trực tuyến: Thí sinh đăng kí trực tiếp trên Phiếu ĐKDT và ĐKXT phần thông tin phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm thu nhận hồ sơ nhập vào hệ thống; Phần đăng kí nguyện vọng xét tuyển trực tuyến thí sinh phải hoàn thành và có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định.

Như vậy là từ năm 2021, các thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng phương thức trực tuyến phải tự nhập các nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống và được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký trong thời gian quy định (được kéo dài thời gian hơn so với đăng ký bằng phiếu). 

Thí sinh được 3 lần điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT: Khác những năm trước chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần, năm nay, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần. Mục tiêu của điều chỉnh này là tạo điều kiện cho thí sinh có thêm cơ hội để đưa ra quyết định phù hợp nhất. Chính sách tuyển sinh cũng sẽ bắt nhịp quy trình tuyển sinh của các nước, tạo môi trường thuận lợi, hạn chế áp lực cho thí sinh. Phương thức điều chỉnh nguyện vọng này chỉ áp dụng với thí sinh không bổ sung nguyện vọng. Với thí sinh thêm nguyện vọng, vẫn phải điều chỉnh trực tiếp và chỉ được điều chỉnh duy nhất 1 lần.

Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh; Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin theo mẫu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh.

Thí sinh được đăng ký không giới hạn nguyện vọng nhưng vẫn phải sắp xếp nguyện vọng từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Trong đợt 1, các trường xét tuyển các nguyện vọng bình đẳng như nhau không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trên thì không xét những nguyện vọng sau.  

Một trong những điểm mới theo dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2021 đưa ra là điểm trúng tuyển theo yêu cầu đặt hàng không thấp hơn điểm trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo. Tức là, thí sinh diện đặt hàng và thí sinh bình thường của cùng một ngành học phải có điểm trúng tuyển như nhau. Trường hợp UBND cấp tỉnh đặt hàng để đào tạo lao động cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp của tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ; đối tượng thí sinh là người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm cấp THPT tại địa phương; cam kết sử dụng sinh viên tốt nghiệp thì điểm trúng tuyển có thể thấp hơn nhưng không thấp hơn quá 1 điểm so với điểm trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo, tính theo thang điểm 30 và không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của chương trình, ngành tuyển sinh. Một điểm nhấn quan trọng của dự thảo là chủ tịch UBND cấp tỉnh đặt hàng phải chịu trách nhiệm giải trình về nhu cầu đặt hàng đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo.

Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở giáo dục đại học phải xây dựng và công khai đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường theo mẫu và các quy định tại quy chế tuyển sinh. Đề án tuyển sinh hoặc đường link đến đề án phải được công khai tại trang chủ trên trang thông tin điện tử của trường, đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tìm hiểu. Các trường phải đảm bảo tuyệt đối chính xác, thống nhất các thông tin tuyển sinh khai báo trong trang nghiệp vụ với các thông tin trong thông báo tuyển sinh, đề án như mã trường, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển, tiêu chí phụ… Việc để sai sót trong khâu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, đến công tác tuyển sinh của hệ thống.    

Công tác tuyển sinh hằng năm đều có những cải tiến để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học năm 2020 và phương hướng triển khai công tác tuyển sinh năm 2021. Cả nước có hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; trong đó hơn 640.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học và cao đẳng sư phạm. Riêng ngành đào tạo giáo viên có trên 58.000 thí sinh đăng ký xét tuyển. Kết quả thí sinh trúng tuyển, nhập học các ngành đào tạo giáo viên là 35.936 thí sinh, bằng 61,58% tổng chỉ tiêu (năm 2019, con số này là trên 27.373, đạt 52,97%).    

Trên đây là các điểm mới về công tác tuyển sinh năm 2021 đang được thực hiện và dự thảo Quy chế tuyển sinh năm 2021 đang nhận ý kiến đóng góp. Các chính sách về tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện và triệt để ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, từ đó giảm tối đa thí sinh ảo đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh đăng ký dự thi và các cơ sở đào tạo.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

2. Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

3. Công văn số 1444/BGDĐT-GDĐH ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

4. Dự Thảo Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

 

                                        SOME NEW POINTS IN THE ENROLLMENT IN 2021

 

                                                                      Nguyen Quoc Huy - Training Management Department

Summary

In the past years, the enrollment work of universities and colleges of education has been renewed according to a stable route to reduce pressure and costs for the whole society, bring many benefits to candidates and schools. In order to make the enrollment work in the following years more and more complete and cost-saving, in the year of 2021, the Ministry of Education and Training has some technical improvements to create favorable conditions for candidates such as: There is an additional method of online application registration; candidates can adjust their admission requirements 3 times after knowing their high school graduation exam scores....These technical improvements help candidates not to have to take the exam multiple times, but can register for multiple aspirations and adjust their aspirations after the exam, accordingly, lead to a significant increase in the chances of being admitted. Institutes jointly carry out the enrollment work based on the common admissions software supported by the Ministry of Education and Training, and at the same time exercise the autonomy to enroll students with other methods, in accordance with their own requirements.

Based on promoting the achieved results, the enrollment in 2021 will basically remain as stable as in 2020, with some technical improvements while enhancing the autonomy and responsibility of institutes. The Ministry of Education and Training encourages institutes to participate in enrolling with different methods to create favorable conditions for candidates to register their aspirations, increase the chances for candidates to be admitted and for institutes to get enough targets.