Nhiệm vụ trọng tâm công tác GVCN-CVHT tháng 8-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Căn cứ nghị quyết, kế hoạch của phòng Công tác học sinh, sinh viên tháng 8-2015. Phòng Công tác học sinh sinh viên phổ biến các nhiệm vụ trọng tâm công tác GVCN-CVHT tháng 8-2015 như sau:

I-   Công tác quản lí HSSV

1.   Quản lý chặt chẽ quân số phép hè. Nộp báo cáo phép hè cho đ/c Hùng. Lớp học sáng: 9h-17/8; Lớp học chiều: 15h-17/8.

2.   Trực tiếp quản lý HSSV K11 học chính trị đầu năm.

3.   Đốc thu học phí HK1 năm học 2015-2016. Hạn cuối 31/8/2015.

4.   Triển khai cho HSSV đăng ký chỗ ở để phục vụ cho công tác quản lý.

5.   Chỉ đạo việc lớp hoàn thiện báo cáo đánh giá tổng kết năm học và tổ chức tổng kết năm học (theo lớp cũ), làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; Đề ra phương hướng cho học kì, năm học mới. (Báo cáo theo mãu của phòng CT HSSV)

6.   Chỉ đạo các lớp K11 tiến hành đại hội lớp theo chuyên ngành.

7.   Nộp bản sao bằng TN đối với K11, 02 bản. GVCN trực tiếp thu nộp cho đ/c Trang (Phòng CT HSSV). Hạn cuối 31/8/2015.

8.   Phối hợp chặt chẽ với phòng CT HSSV, Đoàn thanh niên, Quản trị thiết bị chỉ đạo, động viên HSSV tham gia các hoạt động VHVN-TDTT, thực hiện ngày công tác xã hội và các hoạt động khác.

II-     Công tác tư vấn, giải quyết quyền lợi, chế độ chính sách

1. Đánh giá rèn luyện HSSV, lập danh sách HSSV được khen thưởng, học bổng theo kế hoạch. Nộp cho đ/c Hoàng Anh.

2. Triển khai cho HSSV đăng ký mua BHYT, BHTT theo kế hoạch.

3. Phối hợp chặt chẽ giữa cố vấn học tập, GVCN và giảng viên giảng dạy. Hướng dẫn HSSV mượn tài liệu cụ thể, kịp thời. Cung cấp kịp thời tài liệu cho HSSV. Thường xuyên liên hệ với HSSV để giải quyết kịp thời chế độ chính sách, học bổng, giáo trình học tập.

4. Triển khai chương trình Homestay đi trải nghiệm đối với SV Lào.Thời gian: các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần. Động viên GVCN-CVHTcủa nhà trường tình nguyện đăng ký tham gia.

5. Triển khai cho các lớp Lào K4 đăng ký chuyên ngành học theo mẫu của phòng CT HSSV.

III-Công tác học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ

1. Tiếp tục nghiên cứu kĩ quy chế, quyết định, thông tư, nghị định về giải quyết quyền lợi, chế độ chính sách cho HSSV; các quy chế, quy định của ngành, của nhà trường về quản lí HSSV. (có trích dẫn tên văn bản trong sổ tay cố vấn học tập).

2. Nghiên cứu kỹ các ngành và chuyên ngành đào tạo, hướng dẫn tư vấn cho HSSV lựa chọn ngành nghề, tư vấn tuyển sinh, các chế độ ưu đãi cho HSSV trong công tác tuyển sinh 2015-2016.

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN