Nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV tháng 9-2015

Thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác tháng 9-2015 của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên. Phòng Công tác học sinh, sinh viên nhà trường triển khai tới các thầy cô GVCN, CVHT và toàn thể HSSV nhà trường các nhiệm vụ trọng tâm đối với HSSV trong tháng 9-2015 như sau.

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đối với HS-SV. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Tỉnh và quy định của nhà trường.

2. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực tự học tập, tự rèn luyện nghiên cứu đạt kết quả cao, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2015-2016. Ban cán sự các lớp tiếp tục chủ động liên hệ với Trung tâm thư viện nhà trường để đăng kí nhận tài liệu học tập học kì 1 năm học 2015-2016. HSSV nhà trường chủ động, tích cực lên thư viện học tập, nghiên cứu.

3. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động hai không: Không tiêu cực trong học tập, rèn luyện; không chạy theo thành tích; thực hiện nghiêm túc quy chế thi, kiểm tra  đối với kì thi tốt nghiệp của HSSV CĐ9, thi học lại…

4. Tích cực tham gia và tuyên truyền mọi người tham gia phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông: Đi đúng làn đường, chiều đường quy định, không trèo qua dải phân cách, không uống rượu bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định, tuân thủ các quy định về tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Không hút thuốc lá trong khu vực nhà trường.

5. HSSV thực hiện đúng nghĩa vụ của mình về nộp các khoản học phí, lệ phí học kỳ 1 năm học 2015-2016 theo đúng quy định của nhà trường (CĐ K10, K11, TC K35, CĐ LTK9). Đối với HSSV chậm nộp học phí, lệ phí sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định và không được dự thi kết thúc học phần. Phối hợp

6. 100% HSSV bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế  đối với các lớp Cao đẳng K10, K11. Hạn nộp: 15/09/2015. Mức thu BHYT đối với K10: 12 tháng 434.700đ; K11: 15 tháng 543.375đ.

7. Các lớp Cao đẳng K11 tiến hành Đại hội nghiêm túc, chất lượng, đúng thời gian theo lịch phân công.

Phân chuyên ngành cho các lớp Lào K4, kiện toàn tổ chức lớp học. Học tập theo chuyên ngành từ 14/9/2015.

8. Nộp, hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến quyền lợi, chế độ chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp ưu đãi,... theo kế hoạch.

9. Thực hiện tốt ngày công tác xã hội lao động vệ sinh môi trường, giảng đường, lớp học. Đảm bảo hiệu quả, chất lượng công việc được giao. Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường, của tỉnh.

10. Đối với HSSV Nội trú

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc  những nội dung đã qui định trong nội qui Khu nội trú.

- Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh phòng ở, vệ sinh nhà ở theo lịch phân công,

- Tham gia các hoạt động TDTT trong Khu nội trú.

-  Hoàn thành việc nộp phí nhà ở học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 thời hạn trong tháng 9 phải hoàn thành. Nộp tiền điện nước hàng tháng kịp thời. Hoàn thành nốt các khoản nợ đọng của năm học trước.

- Nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân và giữ gìn tài sản tập thể. Tham gia giữ gìn, đảm bảo ANTT trong Khu nội trú.

* Các đ/c GVCN-CVHT triển khai trực tiếp nhiệm vụ trên tới toàn thể HS-SV của lớp mình thực hiện theo đúng kế hoạch và chịu trách nhiệm trước nhà trường khi triển khai các nhiệm vụ trên.

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ HỌC SINH, SINH VIÊN