Nội san nghiên cứu khoa học số 05 quý I năm 2014

Danh sách tổng hợp các bài viết đăng trên Nội san nghiên cứu khoa học số 05 quý I năm 2014

STT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

1

XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA MỪNG ĐÓN MÙA XUÂN MỚI

ThS. Lèng Hoàng Minh

 

Trưởng phòng Hành chính tổ chức

2

MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN, MỪNG QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

Nguyễn Thị Hoa

Khoa Lý luận chính trị

3

HỘI CỰU CHIẾN BINH NHÀ TRƯỜNG QUÁN TRIỆT NghỊ quyẾt 28 - NQ/Tw (khóa XI) vỀ “ChiẾn lưỢc bẢo vỆ TỔ quỐc trong tình hình mỚi”

Cao Mạnh Tường

Giám đốc Trung tâm thông tin thư viện

4

BẢN SẮC VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG MÙA XUÂN GIÁP NGỌ

ThS. Lê Thị Kim Hưng

Trưởng khoa Lý luận chính trị

 

5

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CHÀO MỪNG 35 NĂM TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG (20/12/1978-20/12/2013) VÀ 64 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM (9/1/1950 - 9/1/2014)

Ngô Minh Tuấn

Phòng Công tác HSSV

 

6

PHÁT ĐỘNG TỔ CHỨC CUỘC THI "VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG" CẤP TRƯỜNG

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

Trưởng khoa CNTT

7

SINH VIÊN NỘI TRÚ TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Trần Khắc Nhâm

Trưởng Ban quản lý Khu nội trú

8

PHÒNG THANH TRA VỚI SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

ThS. Tống Văn Tuyên

Phòng Thanh tra

9

CHẶNG ĐƯỜNG 3 NĂM  ĐÀO TẠO LƯU SINH VIÊN LÀO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN

Dương Thùy Linh

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 

10

XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP - LỐI ĐI TẠO NÊN SỰ PHÁT TRIỂN CHIỀU SÂU CỦA CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

ThS. Dương Hoa Hiền

Trưởng Bộ môn TCC - Khoa tài chính

11

ĐÀO TẠO THỰC TẾ - MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ TRONG VIỆC CHUYỂN GIAO KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

ThS. Hà Thị Hường

Phó Trưởng khoa Tài chính

12

SỬ DỤNG PHẦN MỀM SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES) ĐỂ THỐNG KÊ TẦN SUẤT TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHOA HỌC

TS. Phạm Anh Ngọc

Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo

 

13

THỊ TRƯỜNG VÀNG VIỆT NAM BIẾN ĐỘNG VÀ NHỮNG DỰ BÁO TRONG THỜI GIAN TỚI

Nghiêm Thị Diễm Hương

 

Khoa Tài chính

 

14

TÁC DỤNG CỦA VIỆC  LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

ThS. Hà Thị Trường

Phòng Khảo thí & ĐBCL

15

7 BƯỚC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM VIỆC HIỆU QUẢ

Đặng Ngọc Thư

Trưởng BM QTKD - Khoa QTKD và DL

16

MARKETING GIÁO DỤC

Nguyễn Ngàn My

Khoa Quản trị kinh doanh & Du lịch

17

VẬN DỤNG CÓ HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG THỰC HÀNH CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

Bùi Thị Thùy Dương

Khoa Tài chính

18

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

ThS. Phạm Thị Thanh Phương

Trưởng khoa QTKD và Du lịch

19

TRAO ĐỔI VỀ VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Ngôn Huy Hoàn

Phòng công tác HSSV

20

CÔNG CHỨC VÀ YẾU TỐ GÂY TRỞ NGẠI CHO CÔNG CUỘC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Nguyễn Thu Huyền

Giảng viên khoa Luật

21

NHỮNG KỸ NĂNG SINH VIÊN CẦN CÓ ĐỂ HỘI NHẬP

ThS. Nguyễn Quốc Huy

Khoa Kế toán

 

22

MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐỂ DẠY TỐT TRONG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ

ThS. Nguyễn Quang Ngọc

Khoa Cơ bản - Cơ sở

23

CÔNG TÁC HỘ TỊCH TẠI PHƯỜNG THỊNH ĐÁN (Kết quả đi thực tế ở cơ sở của tác giả)

Trịnh Thị Thoa

Giảng viên khoa Luật

24

LỢI ÍCH CỦA TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO

ThS. Nguyễn Đăng Thành

Giảng viên khoa GDTC & QP

25

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT CỦA MỘT SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

Trần Văn Hoàng

Khoa Tài chính

26

SẮC HOA XƯƠNG RỒNG

ThS. Bùi Thị Lập

Phó Trưởng khoa Luật

27

TẾT VỀ TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG QUÊ

Nguyễn Huyền Trang

Khoa Lý luận chính trị

28

CẢM NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÀ TRƯỜNG - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ THƯ VIỆN

CN. Lê Thị Sen

Trung tâm TT Thư viện

29

VĂN HÓA ỨNG XỬ VÀ GIAO TIẾP TRONG PHÒNG ĐỌC THƯ VIỆN

Hà Minh Huế

Trung tâm TT Thư viện

30

NƠI BẮT ĐẦU ƯỚC MƠ!

Đặng Thị Dương

Lớp K9-91C1

31

NHỚ ƠN THẦY

Hà Thị Thùy Dung

Khoa Tài chính

32

MẦM XANH

ThS. Phạm Phương Lan

Khoa Kế toán

33

KHOẢNH KHẮC NGƯỜI BẢO VỆ

Lê Tuấn Khởi

Tổ bảo vệ